Osmanlı“da Devrim ve Fedakaran-ı Millet
Ana Sayfa
Osmanlı“da Devrim ve Fedakaran-ı Millet [ Hasan Taner Kerimoğlu ]

Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Osmanlı toplumunun modern siyasetle tanıştığı 19. yüzyılda, egemenliğin kullanımına iştirak etmek isteyen “vatandaş” ortaya çıktı. Farklı etnik, dinsel, sınıfsal ve sosyal kökenlere sahip Osmanlıların bu “fesatcuyane” taleplerine merkezi yönetim, yasak ve cezalarla karşı koydu. Geleneksel Osmanlı yönetim anlayışını sürdürmekte ısrar eden 2. Abdülhamit, muhaliflerini etkisiz hale getirmek için yeni “yöntem”lere başvurduğu gibi eski cezalandırma biçimlerini de yaygınlaştırdı. Sansür, jurnal ve hafiye teşkilatları ile “sürgün” cezası, “istibdat” yönetimin temel direklerini oluşturdu. 1908 Devrimi ile baskıcı yönetim yıkılırken siyasal özgürlükler de Osmanlı vatandaşlarınca kullanılmaya başladı. “Hürriyetin ilanı”, 2. Abdülhamit döneminde imparatorluğun çeşitli vilayetlerine sürgün edilmiş veya yurt dışına kaçmak zorunda kalmış Jön Türklerin memleketlerine geri dönmelerine imkân tanımıştı. Ancak İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden de bekledikleri ilgiyi göremeyen siyasi mağdurlar, “Fedakâran-ı Millet Cemiyeti” adı altında örgütlenerek hem istibdat dönemi yöneticilerine, hem de yeni rejimin egemenlerine karşı muhalefet bayrağına sarıldılar. II. Meşrutiyet döneminin ilk yıllarında sürgün ve firarilerin “hak arama mücadelesi”ni konu alan bu kitap, imparatorluktan Cumhuriyet’e miras kalan bir cezalandırma biçiminin “kurbanları”nın yaşamına da ışık tutmaya çalışıyor. Hasan Taner Kerimoğlu Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. İttihat-Terakki ve Rumlar 1908-1914 (Libra Kitapçılık ve Yay., İstanbul, 2009) ile Osmanlı Kamuoyunda Balkan Meselesi 1908-1914 (Libra Kitapçılık ve Yay., İstanbul, 2015) başlıklı iki kitabı daha bulunan Kerimoğlu, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı-Yunan ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu'nda siyasal düşünceler ve toplumsal hareketler üzerine çalışmaktadır

Fiyat:29,00
İndirim: %20
Satış: 23,20

Yayınevinin Diğer kitapları

%20
Mitler, Gerçekler ve Yöntem

Edhem Eldem

Tarih Vakfı Yurt Yay
Liste Fiyatı:39tl İnd:%20

Satış Fiyatı:31.2tl

%20
İÖ 6. Yüzyıldan 14. Yüzyıl Sonuna Kadar Büyük İmpa

Sevgi Aktüre

Tarih Vakfı Yurt Yay
Liste Fiyatı:88tl İnd:%20

Satış Fiyatı:70.4tl

%20
Bildirileriyle 12 Eylül 1980 Dönemi Sıkıyönetimi

M. Zafer Üskül

Tarih Vakfı Yurt Yay
Liste Fiyatı:32tl İnd:%20

Satış Fiyatı:25.6tl

%20
1800“den İtibaren Rusya Tarihi Halklar, Efsaneler,

Catherine Evtuhov

Tarih Vakfı Yurt Yay
Liste Fiyatı:89tl İnd:%20

Satış Fiyatı:71.2tl

%20
12-13. Yüzyılda Kilikya Ermenileri Kültüründe Asur

Levon Ter-Petrosyan

Tarih Vakfı Yurt Yay
Liste Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

%20
Boşnakların Tarihi

Mustafa Imamoviç

Tarih Vakfı Yurt Yay
Liste Fiyatı:60tl İnd:%20

Satış Fiyatı:48tl