İhtida Ve İrtidad, 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde
Ana Sayfa

Satıcı Giriş

İhtida Ve İrtidad, 19. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde [ Selim Deringil ]

İletişim Yayınları

“Osmanlı İmparatorluğu’nda 19. yüzyıldaki ihtida [Müslümanlığı
kabul etmek] ve irtidad [Müslümanlıktan dönmek, başka bir dini
seçmek] vakalarının daha önceki ihtida ve irtidad vakalarından farkı
neydi? İnsanlar neden geri çekilmekte olan bir inanca giriyorlardı?
Makedonya’daki bir keçi çobanının, diyelim 1657’de Müslümanlığı
seçmesi, 1876’da aynı coğrafi bölgedeki bir keçi çobanının Müslüman
olmasından neden çok farklıydı?”
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde ihtida ve irtidad
politikalarına odaklanan bu araştırma, 19. yüzyıl Osmanlı bağlamında
ihtida ve irtidadı farklı kılan noktaları inceleyerek, etnik milliyetçilik,
vatandaşlık, hayalî cemaate dahil olmak, hayalî cemaatten dışlanmak
ve kimlik inşasının sosyal politikası kavramları aracılığıyla kapsamlı bir
tartışma yürütüyor.
Selim Deringil, bir yandan farklı etnik, milli ve dinî cemaatlerin
19. yüzyıl boyunca yaşadıkları dönüşümleri, bu dönüşümler sırasında
biçimlenen milliyetçi perspektifleri ihtida ve irtidad vakaları etrafında
ele alırken diğer yandan Osmanlı İmparatorluğu’nun bu vakalar
karşısındaki tavrını Tanzimat’tan itibaren değişen ve sabit kalan
araçlar ve yaklaşımlar aracılığıyla değerlendirmeye tâbi tutuyor.
Osmanlı devletinin ihtida ve irtidad karşısında tercih ettiği, yürüttüğü,
görmezden geldiği ya da ısrarcı olduğu noktaları ele alarak,
imparatorlukta Tanzimat’tan itibaren tebaaya/vatandaşlara yaklaşım
konusunda yaşanan süreklilik, değişim ve kesintileri de gözler önüne
seriyor.

Fiyat:30,50
İndirim: %15
Satış: 25,93

Yayınevinin Diğer kitapları